Arbeidsmarktonderzoek

Het arbeidsmarktonderzoek van ECABO

ECABO doet continu arbeidsmarktonderzoek. Dit onderzoek is in twee opzichten uniek. In Nederland doet alleen ECABO zo uitgebreid en gedetailleerd onderzoek naar economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Wij kunnen daarmee vraag en aanbod koppelen aan de huidige opleidingen in het mbo en kijken daarbij ook naar ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast onderscheiden we ons omdat we onderzoek doen op regionaal niveau. Dat is essentieel, want de arbeidsmarkt voor mbo-leerlingen is een regionale markt.

Aanpak

ECABO brengt de arbeidsmarktsituatie in beeld en de verwachte ontwikkelingen op de middellange termijn voor de beroepen die we behartigen. Hiervoor is in samenwerking met Etil en Research voor beleid een arbeidsmarktmodel ontwikkeld, waarin diverse bronnen aan elkaar worden gekoppeld. Aan de vraagkant van de arbeidsmarkt wordt gekeken naar werkgelegenheid en vacatures, en aan de aanbodkant naar instroom vanuit het onderwijs en naar overige werkzoekenden. Door vraag en aanbod te confronteren krijgen we een beeld van de arbeidsmarktperspectieven voor werkgevers en voor schoolverlaters.

Bronnen

Voor inzicht in de ontwikkelingen aan de vraagkant van de arbeidsmarkt binnen het ECABO-domein is de eigen Arbeidsmarktmonitor (de jaarlijkse enquete onder leerbedrijven) een belangrijke bron. Daarnaast wordt vacature-informatie vanuit Jobfeed gebruikt en arbeidsmarktinformatie van CBS, CPB, UWV-WERKbedrijf, en ROA. Voor de aanbodzijde van de arbeidsmarkt maakt ECABO onder andere gebruik van DUO/CFI, UWV-WERKbedrijf, en Bureau Toppen.

Kans op werk en kans op stage

In het kort de arbeidsmartk en stageperspectieven voor mbo-leerlingen in twee tabellen, landelijk en per regio. (pdf)
Kans op werk en stage

Zicht op beroepen

Beschrijving van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt per beroepsgroep.
Perspectief op werken en leren (per sector)

Zicht op de regio

Kerncijfers over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt per regio.
Regiorapportages

Monitor

Gedetailleerde rapportage over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Vacaturemeter

Kerncijfers over de ontwikkeling van de aantallen mbo-vacatures per regio.
Vacaturemeter

Specifiek onderzoek

Overige publicaties en onderzoeksrapporten.
Specifiek onderzoek