Kans op werk en kans op stage

Een beknopt overzicht

Kans op werk en kans op stage geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van ECABO, waarbij de arbeidsmarkt- en stageperspectieven van mbo-studenten binnen het ECABO-domein centraal staan.
Download 'Kans op werk en kans op stage 2014-2019' (pdf).

Toelichting

De perspectieven worden gepresenteerd voor de kwalificaties van ECABO, op landelijk niveau en het niveau van de zes voormalige CWI-districten. De kans op werk en de kans op stage voor studenten kan daarbij variëren van goed, ruim voldoende, voldoende, matig tot gering. De tabellen met perspectieven worden kort toegelicht. De arbeidsmarktperspectieven hebben betrekking op de periode 2015-2019 en de stageperspectieven op het schooljaar 2014-2015.

Kans op werk in andere beroepen

Voor informatie over kans op werk in andere beroepen: Kans op werk

Kans op stage in andere beroepen

Voor informatie over kans op stage in andere beroepen: Kans op stage