Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

In de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs combineert ECABO alle beschikbare arbeidsmarktinformatie. De monitor geeft informatie over vraag en aanbod van banen en stageplekken, op landelijk en regionaal niveau. Onderwijsinstellingen moeten elk jaar besluiten of ze opleidingen (blijven) aanbieden, en voor hoeveel leerlingen. De monitor helpt de scholen bij deze beslissing. Deze uitgave bevat ook voor bedrijfsleven en overheid belangrijke arbeidsmarktgegevens.

Een samenvatting van de laatste monitor vindt u onder Kans op werk en kans op stage.

Downloads:

Bronnen arbeidsmarktonderzoek

ECABO maakt onder andere gebruik van de volgende bronnen:

Voor de vraagzijde van de arbeidsmarkt:

  • de jaarlijkse enquête onder ruim 30.000 leerbedrijven
  • de landelijke vacature-registratie van Jobfeed
  • cijfers van het CBS
  • de prognoses van het CPB, UWV en ROA

Voor de aanbodzijde van de arbeidsmarkt:

  • DUO/CFI (Ministerie van OC&W)
  • onderzoek naar de bestemming van gediplomeerden (DUO Onderwijsonderzoek)
  • UWV