Specifiek onderzoek

Trends en publicaties over onderwijs en arbeidsmarkt

Naast het reguliere arbeidsmarktonderzoek doet ECABO specifiek onderzoek. Hieronder vindt u een overzicht van overige publicaties en onderzoeksrapporten.

Ontwikkelingen binnen beroepen

Voor eerdere onderzoeken mbt ontwikkelingen binnen beroepen raadpleeg het archief.

Trendwatch

De ECABO Trendwatch is een uitgave die niet zozeer de ontwikkelingen binnen het ECABO-domein beschrijft, maar die inzicht geeft in de economische ontwikkelingen daarbuiten, die van invloed zijn op dit domein. De trendwatch schetst o.a. een actueel beeld van de Nederlandse conjunctuur en geeft een update van de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de landelijke arbeidsmarkt.

Trendwatch: Nederlandse economie en arbeidsmarkt januari 2013 (pdf)
Trendwatch: Nederlandse economie en arbeidsmarkt september 2012 (pdf)

Voor eerdere Trendwatch uitgaven raadpleeg het archief.

Bestemming mbo-verlaters, ECABO-opleidingen

Een analyse van de positie van gediplomeerden met een ECABO-opleiding op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs.

Associate Degree

Voor eerdere Associate Degree onderzoeken raadpleeg het archief.

In-, door- en uitstroom van vmbo, mbo, Ad en hbo

Met welke groepen deelnemers heeft het vmbo, mbo, de Ad en het hbo in het ECABO domein te maken? Hoeveel gediplomeerden stromen jaarlijks vanuit deze opleidingen in op de arbeidsmarkt? Hoe is de doorstroom tussen de verschillende opleidingen?

Voor eerdere In-, door- en uitstroom van vmbo, mbo, Ad en hbo uitgaven raadpleeg het archief.

Divers