Praktijkassessor

Word Bekwaam beoordelaar

Vindt u de kwaliteit van praktijkexamens belangrijk? Volg dan de training ‘Praktijkassessor'. U leert hier hoe u examenkandidaten tijdens de examens kunt beoordelen.

Wat doet een praktijkassesor?

Beoordelen van mbo-leerlingen

Steeds vaker moeten mbo-leerlingen voor hun diploma naast een theorie- ook een praktijkexamen afleggen. Praktijkexamens worden afgenomen op de stageplek of in een gesimuleerde omgeving. U beoordeelt tijdens het examen de examenkandidaat.

Toetsen van werkervaring

Mensen die al jaren aan het werk zijn, maar geen mbo-diploma hebben, kunnen via een EVC-traject alsnog een diploma halen. Daarvoor wordt gekeken naar de werkervaring die ze hebben opgedaan. U toetst of deze ervaring voldoende is voor een mbo-diploma. U wordt getraind tot praktijkassessor voor de sectoren van ECABO. Bij welke praktijkexamens of EVC-trajecten u wordt ingezet, hangt af van de sector waarin u werkzaam bent.

Geslaagd?

Als u slaagt voor de training bent u praktijkassessor. U ontvangt een bewijs van deelname en u wordt opgenomen in een register. Onderwijsinstellingen zoeken in dit register naar praktijkassessoren in de regio. Zij kunnen u nu inhuren als praktijkassessor.

Zorg dat u extra opvalt. Laat u certificeren!

Naast registratie kunt u gecertificeerd worden. Een examencommissie van het CITO beoordeelt na een jaar uw optreden als praktijkassessor. Bent u voldoende deskundig bevonden dan ontvangt u een certificaat en staat u geregistreerd als gecertificeerd praktijkassessor. Onderwijsinstellingen weten dan dat u een deskundige assessor bent.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. In die 3 jaar onderhoudt de assessor zijn deskundigheid en volgt jaarlijks een intervisiebijeenkomst. Voor het certificaat geldt een jaarlijkse bijdrage van 95 euro.

Nieuwsbrieven

Word praktijkassessor

Volg de training.

Weten of het iets voor u is?

Neem contact op met secretariaat Training Coaching Advies, T 033 489 29 77 of tcasecretariaat@ecabo.nl.