Partners in examineren

Orde en veiligheid

 • SVPB Deze exameninstelling neemt alle mbo-examens op beveiligingsgebied af. Verder voert de SVPB zowel zelf als in samenwerking met ECABO verschillende projecten uit voor innovatie van afnamesystemen voor de theorie- en praktijkexamens. 
   
 • ExTH Exameninstelling Toezicht en Handhaving is de instelling die het door de branche erkende diploma uitreikt voor de Medewerker Toezicht en Veiligheid (MTV) en de Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV). ECABO ondersteunt het Bestuur van de Exameninstelling Toezicht en Handhaving bij de op- en inrichting van deze exameninstelling. 
   

Financieel

 • EBFS De Stichting Exameninstituut Beroepsonderwijs Financiële Sector is een onafhankelijke stichting. Deze heeft als doel om onder meer deelnemers van het (middelbaar) beroepsonderwijs de mogelijkheid te bieden de modules te behalen die in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht zijn. 
   

Binnenschools

 • SPL Stichting Praktijkleren ondersteunt roc's op het gebied van met name het binnenschools praktijkleren. Hiermee faciliteert Stichting Praktijkleren competentiegericht leren binnen het mbo. 
   

VCA

 • VCA Examenbank De VCA Examenbank ontwikkelt en distribueert in opdracht van de SSVV examens Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU. Deze examens zijn in verschillende talen beschikbaar. VCA-examens worden afgenomen door erkende examencentra VCA, de erkenning wordt verleend door ECABO