Missie

Een arbeidsmarkt in balans voor iedereen.

De samenleving verandert, de eisen die werkgevers stellen aan medewerkers veranderen. Permanente Educatie, ‘investment in people’ staat hoog op de beleidsagenda in vele sectoren en bedrijfstakken.  Het investeren in je eigen toekomst is belangrijk voor iedereen. 

Het denken en praten over permanente educatie richt zich meer en meer op doelbewuste scholingsactiviteiten. Het leren op de werkplek levert prima resultaten, maar het is niet goed gelukt om de verzilvering van dit informeel leren via EVC (erkenning van verworven competenties) soepel georganiseerd te krijgen. EVC blijkt gewoon te duur.

Onze samenleving en arbeidsmarkt vraag om medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden. In initiële opleiding en training, veelal via MBO en HBO wordt veel inspanning geleverd om de ‘toekomstige professionals’ op de arbeidsmarkt voor te bereiden. De HRM agenda in bedrijven is volop in ontwikkeling, mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt gezien als dé toekomst. Echter gestuurd wordt op behoud van personeel, binden en boeien, waarom zouden wij (het bedrijf, de instelling) investeren in mobiliteit? 

ECABO kent een rijke historie op het gebied van advies over de inrichting van opleidingen en trainingen. De beschrijving van kwalificaties op basis van beroepsvereisten, het ontwerpen van aantrekkelijke opleidingsroutes, en het aanbieden van opleidingsmaterialen voor cursisten is onze kerncompetentie. Juist in duale opleidingstrajecten, leren op de werkplek, is de ervaren collega op de werkvloer vaak de beste praktijkopleider. 

Onze korte trainingen voorzien praktijkopleiders van de juiste ingrediënten. Basistrainingen, passend vervolgtrainingen of juist incompany trainingen afgestemd op uw vragen. 

ECABO werkt altijd vanuit het partnership tussen opleiders en bedrijfsleven.

Een arbeidsmarkt in balans voor iedereen.