Associatie en eX:plain; gezamenlijk marktleider in beroepsgerichte examinering en diplomering

Een spraakmakende fusie in examenland: met ingang van vandaag gaan de Nederlandse Associatie voor Examinering en Stichting eX:plain samen verder. Door beide partijen onder één bestuurlijke vlag te brengen, ontstaat een organisatie die onbetwist nummer één is op het gebied van beroepsgerichte examinering en diplomering voor het bedrijfsleven en onderwijs. Een professioneel exameninstituut dat jaarlijks borg staat voor de belangen van ruim 250.000 examenkandidaten en de waarde van hun diploma’s.

“Dat twee organisaties, die staan voor state-of-the-art examineren, besluiten om samen verder te gaan is goed nieuws voor de markt”, stelt Natasja Kroon, algemeen directeur van de Associatie. “Door onze krachten te bundelen zijn we in staat om een passend aanbod te leveren voor de hele onderwijs- en arbeidsmarkt. Wij blijven vanuit de bestaande handelsnamen ‘Associatie’ en ‘eX:plain’ de markt bedienen en gezamenlijk bieden we een compleet portfolio aan producten en diensten op het gebied van examineren, certificeren en diplomeren. Van training en advisering tot ontwikkeling en uitvoering, waarbij we alle mogelijke belanghebbenden van dienst kunnen zijn. Sterk hierbij is dat we onze examenproducten en processen altijd ontwikkelen in nauwe samenspraak met stakeholders uit onderwijs en bedrijfsleven. De producten en diensten sluiten naadloos aan op de behoefte van de onderwijs- en arbeidsmarkt en zijn daardoor van groot maatschappelijk en economisch belang”, aldus Natasja Kroon.

Nederland kent een scala aan waardevolle beroepskwalificaties en branchediploma’s op mbo- en hbo-niveau die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken. “Landelijke, sectorale en onafhankelijke examinering is waar we in geloven”, zegt Eugène Wolf, algemeen directeur van eX:plain. “Organisaties en hun medewerkers verdienen het om de grote investeringen die zij doen in opleidingen, beloond te zien met diploma’s of certificaten die iets voorstellen. Samen met de Associatie hebben we meer dan 100 jaar ervaring in examinering. Hele generaties hebben één of meer vakdiploma’s behaald van de Associatie en eX:plain. Zij zijn daar trots op. Die trots en dat vertrouwen in een diploma is waar wij ons gezamenlijk voor blijven inzetten.”

Nederlandse Associatie voor Examinering

De Nederlandse Associatie voor Examinering is al 70 jaar één van de grootste onafhankelijke exameninstituten in Nederland met als doel: optimale borging van diploma’s en certificaten ten behoeve van een goed functionerende arbeidsmarkt.

Als partner in examinering zet de Associatie haar expertise in voor onderwijsorganisaties, opleidingsinstituten en brancheorganisaties. Deze Examendiensten bestaan uit het aanbieden van toetsdeskundigheid (adviezen, trainingen en workshops), het leveren van examenproducten en het verzorgen van de totale examenlogistiek. De Associatie ontwikkelt daarnaast examens in diverse vakgebieden, neemt ze af en verzorgt de correctie. Jaarlijks neemt zij zo meer dan 50.000 examens af in 40 plaatsen in Nederland, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in Suriname.
Meer informatie: www.associatie.nl.

eX:plain

eX:plain is het kennis-, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en professionele ontwikkeling. eX:plain is in 2013 ontstaan uit het kenniscentrum ECABO en beschikt over 40 jaar kennis en ervaring op het gebied van praktijkleren en examinering.

Haar motto is: Laat het professioneel vakmanschap slagen! Erkende en door de maatschappij herkende diploma’s en branchecertificaten zijn het bewijs van bekwaamheid die de (aankomend) beroepsbeoefenaar via uiteenlopende onderwijstrajecten kan verwerven. eX:plain ondersteunt het (georganiseerde) bedrijfsleven en onderwijs bij de ontwikkeling van beoordelingsinstrumenten, de organisatie en afname van examens en de diplomering/certificering. Vaak in samenwerking met onderwijsinstellingen en de overheid, maar altijd met de beroepspraktijk als uitgangspunt.
Meer informatie: www.explain.nl