Trainingen praktijkopleiders nieuwe data!

Nieuwe trainingsdata praktijkopleiders.
Op de startpagina onder trainingen praktijkopleiders klik hier zijn
nieuwe data voor trainingen van praktijkopleiders beschikbaar.

Arbeidsmarktinformatie.
Op de startpagina onder de categorie Arbeidsmarkt klik hier blijft
de actuele regionale arbeidsmarktinformatie beschikbaar (zicht op de
regio/zicht op beroepen).

WEB taken zijn overgegaan naar SBB.
De wettelijke taken WEB zijn per 1 augustus 2015, als gevolg van beleidskeuzes en wetswijziging door het Ministerie OCW overgedragen aan de Stichting SBB www.s-bb.nl