Voorbeeldcurricula voor scholen gereed

De herziening van de kwalificatiedossiers betekent ook een vernieuwing van de curricula. Scholen die een curriculum, ofwel een leerplan, ontwerpen voor een mbo-opleiding, moeten dat doen binnen kaders van de kwalificatiedossiers. Maar hoe doe je dat? ECABO nam met een aantal partners het voortouw. Het resultaat staat in de brochure ‘Voorbeeldcurricula bij de herziene kwalificatiedossiers.’ Deze brochure kun je hier downloaden of gratis bestellen bij de MBO Raad.

Domeinen

In 2013 en 2014 hebben vertegenwoordigers van scholen en leerbedrijven uit het hele land voorbeeldcurricula ontwikkeld voor de meeste herziene dossiers uit de domeinen economisch-administratieve beroepen, sociaal-juridische dienstverlening, orde en veiligheid en ICT. Bekijk de voorbeeldcurricula en toelichtingen.

Grote betrokkenheid

De betrokkenheid bij de ontwikkeling van het onderwijs is groot. De getallen spreken daarbij voor zich: 38 curriculumsessies met 34 ROC’s waaraan 420 docenten uit het onderwijs en 148 praktijkopleiders uit het regionale bedrijfsleven deelnamen. 568 deelnemers in totaal dus.

Inhoud voorbeeld-curriculum

Ieder voorbeeld-curriculum bestaat uit een schema, een beknopte toelichting en een overzicht van het kwalificatiedossier. De brochure bevat verder een toelichting op het ontstaan en het gebruik van de voorbeelden.

Driehoek

Dit proces is naast ECABO begeleid door de Bedrijfstakgroep ESB&i (MBO Raad) en Stichting Praktijkleren.