Zicht op beroepen

Hoeveel mbo-studenten behaalden hun diploma vorig jaar? En wat gaan deze gediplomeerden doen? Hoeveel vacatures worden de komende jaren verwacht en hoeveel daarvan zijn geschikt voor recent gediplomeerden? Kenniscentrum ECABO onderzoekt dit jaarlijks voor de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Op Zicht op beroepen staat een samenvatting met de actuele resultaten per sector.

Vraag en aanbod

Deze rubrieken geven antwoord op vragen die enerzijds te maken hebben met de vraag op de arbeidsmarkt: Hoe zit het met de ontwikkeling van de werkgelegenheid? Welke verwachtingen hebben werkgevers? Anderzijds geeft ECABO inzicht in het aanbod op de arbeidsmarkt: Hoeveel studenten tellen de diverse opleidingen, hoe zit het met het aantal behaalde diploma’s en wat gaan de mbo’ers doen na het behalen van hun diploma?

Perspectieven op de arbeidsmarkt en op een leerplaats

Hierin geeft ECABO antwoord op vragen als: Waar sluiten vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar aan? Waar moeten de werkgevers met knelpunten rekening houden? En welke perspectieven hebben mbo-studenten op de gewenste baan na hun diplomering? Anderzijds is het ook interessant om te weten of er voldoende stageplaatsen zijn. Ook daar geeft ECABO per sector en beroep inzicht in.

Factsheets

ECABO stelde ook factsheets op per sector. Deze tonen de kerngegevens van de arbeidsmarkt, het onderwijs, beroepspraktijkvorming en de landelijke perspectieven op werk en op een stageplaats, voor de desbetreffende sector.

ECABO brengt de cijfers voor zowel het onderwijs als voor werkgevers in beeld. Hiermee willen we het onderwijs stimuleren het aantal jongeren op te leiden waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. Voor werkgevers is het interessant om te weten hoe het met het toekomstig aanbod aan personeel is gesteld.

Naar: Zicht op beroepen