MBO-beroep in beeld

Publicaties per sector

Op deze pagina vindt u mbo-beroepsomschrijvingen voor de economisch-administratieve, ICT en de veiligheidsberoepen. Per mbo-beroep leest u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in één van de genoemde vakgebieden.
Lees de uitleg over de 'MBO-beroep in beeld' uitgaven voor HR-adviseurs en stagebegeleiders

Er is ook een beknopt overzicht van alle kwalificaties in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen beschikbaar.
Kwalificaties in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen (pdf).

 

Bank- en verzekeringswezen

Financiële beroepen

Commercieel

Juridisch

Secretarieel

ICT

Informatiedienstverlening

Defensie

Particuliere beveiliging

Publieke veiligheid

Niet sectorgebonden beroep

Mbo-beroepen voor twee miljoen banen

Ongeveer twee miljoen Nederlanders werken in deze beroepen. Tien procent van de jongeren is ervoor in opleiding. ECABO ontwikkelt kwalificatiedossiers voor al deze beroepen. Hierin staat wat een mbo'er aan het eind van zijn opleiding moet kunnen en kennen.