Particuliere beveiliging

Beveiliger

Beveiligers zorgen voor rust en veiligheid. Ze signaleren gevaarlijke of ongewenste situaties en nemen adequate maatregelen. Hoewel de beveiliger voornamelijk preventief toezicht houdt, is het soms ook nodig om repressief op te treden. Meer over dit beroep

Coördinator beveiliging

De coördinator beveiliging is verantwoordelijk voor de veiligheid van een specifiek object of meerdere objecten. Hij stuurt een team van beveiligers aan, maar werkt indien nodig zelf ook mee in de uitvoering. Meer over dit beroep

Baankans:

- Beveiliger (2) - Coördinator beveiliging (3) - Meer info >


Stagekans:

- Beveiliger (2) - Coördinator beveiliging (3) - Meer info >


Legenda:
Goed
Ruim voldoende
Evenwicht
Matig
Gering