Beroepscompetentieprofielen (bcp's)

Kerntaken, kennis en vaardigheden per beroep

Een beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de taken van een beroep en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dat beroep uit te oefenen. Het profiel gaat uit van een vakvolwassen werknemer die al enkele jaren in het beroep werkzaam is. Deze profielen worden door ECABO opgesteld in opdracht van of in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven.
De beroepscompetentieprofielen vormen de basis onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor het mbo. ECABO vertaalt de beroepseisen uit de beroepscompetentieprofielen naar eisen voor beginnende beroepsbeoefenaren. Deze eisen zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers.

De functie van een beroepscompetentieprofiel (bcp)

Een beroepscompetentieprofiel kan ook onderstaande functies vervullen:

  • het kan een hulpmiddel zijn bij functiewaardering
  • het kan gebruikt worden voor verdere professionalisering van werknemers
  • voor de ontwikkeling van competentie-instrumenten
  • als voorlichtingsmateriaal

 

Sector

Beroepscompenentieprofiel

Bank- en verzekeringswezen
Commercieel
Defensie
Financiële beroepen
ICT
Informatiedienstverlening
Juridisch
Kunst
Particuliere beveiliging
Publieke veiligheid
Secretariële beroepen