Diensten van ECABO

Voor onderwijsinstellingen

Naar een praktijkgericht curriculum

Opleiden in het huidige mbo vraagt om praktijkgericht onderwijs. Hoe staat uw curriculum ervoor in vergelijking met de inhoud van het kwalificatiedossier? Zorgt u ervoor dat alle kerntaken en werkprocessen met de juiste diepgang en verhouding verwerkt zijn in het onderwijs- en examenprogramma?

Doorlichten van uw curriculum

Wilt u advies over uw opleiding en een vergelijking met de inhoud van het kwalificatiedossier? Wij lichten uw curriculum voor u door. Met een korte en gedegen analyse geven we aan hoe uw curriculum zich verhoudt tot het kwalificatiedossier.

U ontvangt een overzicht van welke werkprocessen al voldoende en nog onvoldoende zijn geborgd. Per werkproces geven we aan welke mogelijkheden er zijn om curriculumonderdelen nog beter op elkaar af te stemmen. Bovendien laat het rapport zien waar onderwijs en examinering nog beter op elkaar aan kunnen sluiten.

Uw bestaande praktijkgericht curriculum verbeteren?

U heeft al een praktijkgericht curriculum, maar u vindt dat dit beter kan? Wij lichten uw curriculum met u door. Hierna stellen we een plan van aanpak op en gaan we samen met u aan de slag om uw curriculum aan te passen. ECABO neemt actuele ontwikkelingen in het beroep mee in haar adviezen.

Ontwikkelen van een praktijkgericht curriculum in vijf stappen

In vijf stappen naar een praktijkgericht curriculum? Dat kan! Wij begeleiden u hierbij. Samen met u maken wij een taak- en inhoudsanalyse, formuleren wij leerdoelen en selecteren en koppelen we materialen en werkvormen. Vervolgens richten we de beoordeling in en stellen we het opleidingsprogramma op.

Samenwerken met leerbedrijven

Scholen en bedrijven organiseren samen de beroepspraktijkvorming. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het maken van goede afspraken draagt bij aan een goede samenwerking. ECABO faciliteert de dialoog tussen scholen en bedrijven met onderstaande diensten.

Ontwikkelen van een begeleidingsstructuur

Wilt u als school met uw leerbedrijven een begeleidingsstructuur maken waarin duidelijk wordt wie, wanneer, welke begeleidingactiviteiten uitvoert, inclusief een typering van de instrumenten die u daarbij wilt inzetten? Of wilt u een bestaande structuur herzien? ECABO organiseert en faciliteert de dialoog tussen u en uw leerbedrijven. Het resultaat: heldere afspraken over de begeleiding.

Werkgerelateerd beoordelen

Wilt u meer structuur geven aan het ontwikkelingsgericht beoordelen op de werkplek? Of beoordelingsformulieren maken die qua taal beter aansluiten op het jargon van uw leerbedrijven? En wilt u uw leerbedrijven bij die ontwikkeling betrekken? ECABO organiseert en faciliteert de dialoog tussen u en uw leerbedrijven. Het resultaat: begrijpelijke beoordelingsformulieren en duidelijke afspraken over tussentijds beoordelen.

Bpv-dag met praktijkopleiders

Wilt u samen met praktijkopleiders een training volgen over begeleiden en beoordelen van stagiairs op de werkplek? ECABO regelt voor u de inhoud en de trainer. Het doel van de dag is uitwisseling, afstemming en gezamenlijke deskundigheidsbevordering voor iedereen die stages begeleidt.

Interesse?

Bel 033 - 489 29 77 of mail naar diensten@ecabo.nl

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Portfolio

Bekijk het overzicht met recente projecten en opdrachten.