Diplomavergelijkingen

Wat is een diploma of certificaat waard? Diplomavergelijkingen

Als werkgever wilt u graag weten wat een diploma of certificaat waard is.

U wilt weten hoe de mbo-diploma's van ROC's zich verhouden tot de mbo-diploma's van particuliere certificeerders. Of u bent misschien bewust op zoek naar een werknemer met een een specifiek (particulier) certificaat.

Als curriculum-ontwerper wilt u weten of een certificaat onderdeel kan zijn van de opleiding

Uw leerling krijgt dan actuele kennis mee, die rechtstreeks toepasbaar is in de stage of eerste baan. Het wordt gemakkelijker om naast het mbo-diploma ook meteen een certificaat te behalen. Daarmee staat uw mbo’er straks sterker op de arbeidsmarkt.

ECABO vergelijkt de inhoud van mbo-diploma's met de inhoud van diploma's en certificaten van particuliere certificeerders, met een belangrijk civiel effect.

Mbo-opleidingen in de sector    Vergeleken met
Secretariële beroepen ISBW, D.O.C. Stap, Schoevers en NCOI
Financiele beroepen Associatie voor Praktijkexamens
Bank- en verzekeringswezen Eindtermen zes WFT-modules
Commercieel NIMA, NIMA/SMA en SEU
ICT (op loketmboict.nl) Cisco, Citrix, Microsoft, Oracle, Novell, EC-Council, Certified Secure en LPI
Juridisch Stichting Examens Uitzendbranche en Basisopleiding publiekszaken NVVB
Informatiedienstverlening VHIC en GO Opleidingen