Implementatietoets

Scholen aan de slag met het curriculuminstrument Implementatietoets

Start SBB-project Implementatietoets 2013

De implementatietoets behelst de toetsing van de nieuwe kwalificatiedossiers op uitvoerbaarheid door het onderwijs. Pas daarna worden de kwalificatiedossiers definitief vastgesteld. In het project Implementatietoets voor de economisch-administratieve-, ict-, en orde- en veiligheidskwalificaties werken de Btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO nauw met elkaar samen. Besloten is dat de eerste stap in het project het spelen van het zogenaamde curriculuminstrument is. Dit instrument is in 2012 ontwikkeld en:

  • maakt inzichtelijk welke keuzes gemaakt moeten worden bij het ontwerpen van een praktijkgericht curriculum;
  • visualiseert die keuzes tot een globaal en direct zichtbaar programma;
  • stimuleert bovenal tot het voeren van een constructieve dialoog over het ontwerpen van mbo- curricula binnen het kader van Focus op vakmanschap.

Demo van het instrument
Aanmelden

Alle roc’s hebben de mogelijkheid het instrument in het kader van het project te spelen. Meer informatie over het project, het instrument en de wijze van aanmelden vindt u op de site van de mbo raad.

Meer informatie

Aanmelden kan via de website van de mbo raad.