Medewerker informatiedienstverlening (2008-2009)

Kwalificatie

 • Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum
 • Bibliotheekmedewerker
 • Informatieverzorger

Kwalificatiedossier

Beroepscompetentieprofielen

  Overig


  Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum

  Kerntaken

  De medewerker informatiedienstverlening bemiddelt tussen klant en informatie, presenteert en promoot de afdeling/het informatieaanbod. Hij beheert het informatieaanbod en maakt het informatieaanbod toegankelijk.

  Werkprocessen

  De uitwerking van de kerntaken in werkprocessen laat zien dat de Medewerker informatiedienstverlening documentaire informatie beschikbaar stelt en verstrekt dan wel de gezochte informatie overdraagt aan de klant. Hij begeleidt klanten bij het zoeken naar informatie en administreert gegevens bij de informatiebemiddeling. De medewerker verzorgt de (publieks-)ruimte en presenteert en etaleert de producten en diensten, daarnaast organiseert hij de presentaties en promotieactiviteiten van de bibliotheek/het archief en houdt presentaties over producten of diensten van de bibliotheek/het archief. Hij selecteert en verwerkt volgens richtlijnen informatie voor opname of vernietiging. Tevens beheert hij informatie, de metadata en de ruimte(s) en registreert het informatieaanbod wat hij vervolgens formeel en inhoudelijk binnen richtlijnen ontsluit.

  Competenties

  In alle kwalificatiedossiers wordt gebruik gemaakt van het Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Powered by SHL. Dit model is een consistent, samenhangend en geordend geheel van termen, die worden gebruikt bij het uitwerken van competenties in de kwalificatiedossiers. Het model kent 25 competenties. De inhoud van elke competentie is in elk dossier verbijzonderd aan de hand van componenten en wordt contextrijk uitgewerkt in prestatie-indicatoren.

  Belangrijkste competenties: Samenwerken en overleggen, presenteren, formuleren en rapporteren, analyseren, op de behoeften en verwachtingen van de klant richten.

  Doorstroom

  Met de komst van de nieuwe opleiding Medewerker informatiedienstverlening kunnen de mbo-deelnemers doorstromen naar een hbo-opleiding Informatiedienstverlening en Management (IDM).


  Bibliotheekmedewerker

  Kerntaken

  De medewerker informatiedienstverlening bemiddelt tussen klant en informatie, presenteert en promoot de afdeling/het informatieaanbod. Hij beheert het informatieaanbod en maakt het informatieaanbod toegankelijk.

  Werkprocessen

  De kerntaken omgezet in werkprocessen geven de volgende activiteiten. De Medewerker informatiedienstverlening stelt documentaire informatie beschikbaar en verstrekt danwel draagt de gezochte informatie aan de klant over. Hij begeleidt klanten bij het zoeken naar informatie en administreert gegevens bij de informatiebemiddeling. Ook coördineert hij dagelijkse werkzaamheden m.b.t. klantprocessen. De Medewerker informatiedienstverlening verzorgt de (publieks-)ruimte. Hij presenteert en etaleert de producten en diensten, organiseert de presentaties en promotieactiviteiten van de bibliotheek/het archief en houdt presentaties over producten of diensten van de bibliotheek/het archief. Daartoe coördineert hij de dagelijkse werkzaamheden (m.b.t. presentatie en promotie). Hij selecteert en verwerkt volgens richtlijnen informatie voor opname of vernietiging. Tevens beheert hij informatie, de metadata en de ruimte(s) en registreert het informatieaanbod wat hij vervolgens formeel en inhoudelijk binnen richtlijnen ontsluit. Daarbij verzorgt hij de acquisitie.

  Competenties

  In alle kwalificatiedossiers wordt gebruik gemaakt van het Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Powered by SHL. Dit model is een consistent, samenhangend en geordend geheel van termen, die worden gebruikt bij het uitwerken van competenties in de kwalificatiedossiers. Het model kent 25 competenties. De inhoud van elke competentie is in elk dossier verbijzonderd aan de hand van componenten en wordt contextrijk uitgewerkt in prestatie-indicatoren.

  Belangrijkste competenties: Samenwerken en overleggen, presenteren, formuleren en rapporteren, analyseren, op de behoeften en verwachtingen van de klant richten.

  Doorstroom

  Met de komst van de nieuwe opleiding Medewerker informatiedienstverlening kunnen de mbo-deelnemers doorstromen naar een hbo-opleiding Informatiedienstverlening en Management (IDM).


  Informatieverzorger

  Kerntaken

  De medewerker informatiedienstverlening bemiddelt tussen klant en informatie, presenteert en promoot de afdeling/het informatieaanbod. Hij beheert het informatieaanbod en maakt het informatieaanbod toegankelijk.

  Werkprocessen

  Wanneer de kerntaken van de medewerker uitgewerkt worden in werkprocessen, dan ziet u dat hij documentaire informatie beschikbaar stelt en verstrekt danwel de gezochte informatie aan de klant overdraagt. Hij begeleidt klanten bij het zoeken naar informatie en administreert gegevens bij de informatiebemiddeling. Hij verzorgt de (publieks-)ruimte en houdt presentaties over producten of diensten van zijn afdeling. Tevens selecteert en verwerkt hij volgens richtlijnen informatie voor opname of vernietiging De medewerker beheert informatie, de metadata en de ruimte(s). Hij registreert het informatieaanbod en adviseert over documentbeheer. Ook ontsluit hij het informatieaanbod formeel en inhoudelijk binnen richtlijnen en adviseert hij over documentontsluiting.

  Competenties

  In alle kwalificatiedossiers wordt gebruik gemaakt van het Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Powered by SHL. Dit model is een consistent, samenhangend en geordend geheel van termen, die worden gebruikt bij het uitwerken van competenties in de kwalificatiedossiers. Het model kent 25 competenties. De inhoud van elke competentie is in elk dossier verbijzonderd aan de hand van componenten en wordt contextrijk uitgewerkt in prestatie-indicatoren.

  Belangrijkste competenties: Samenwerken en overleggen, presenteren, formuleren en rapporteren, analyseren, op de behoeften en verwachtingen van de klant richten.

  Doorstroom

  Met de komst van de nieuwe opleiding Medewerker informatiedienstverlening kunnen de mbo-deelnemers doorstromen naar een hbo-opleiding Informatiedienstverlening en Management (IDM) danwel naar de Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI).