Voorbeeldcurricula

De herziening van de kwalificatiedossiers betekent ook een vernieuwing van de curricula. Scholen die een curriculum, ofwel een leerplan, ontwerpen voor een mbo-opleiding, moeten dat doen binnen kaders van de kwalificatiedossiers. Maar hoe doe je dat? ECABO nam met een aantal partners het voortouw. Het resultaat staat in de brochure ‘Voorbeeldcurricula bij de herziene kwalificatiedossiers (pdf).’ 

Domeinen

In 2013 en 2014 hebben vertegenwoordigers van scholen en leerbedrijven uit het hele land voorbeeldcurricula ontwikkeld voor de meeste herziene dossiers uit de domeinen economisch-administratieve beroepen, sociaal-juridische dienstverlening, orde en veiligheid en ICT.

Uitgebreide toelichtingen per voorbeeldcurriculum:

In de brochure wordt verwezen naar onderstaande uitgave:

Orde- en veiligheidsdossiers

De voorbeeldcurricula bij de Orde- en veiligheidsdossiers zijn beperkt representatief vanwege de recente ontwikkelingen in de opleidingen. ECABO adviseert hiermee rekening te houden. De voorbeelden, toelichtingen en overzichten van de kwalificatiedossiers: