HTV-Politie

Van regulier naar politieonderwijs

Om doelgroepen voor het politievak te interesseren maakt het project 'Versterking samenhang politieonderwijs en regulier onderwijs (VESPORO)' gebruik van het regulier onderwijs door een aantrekkelijk doorstroomprogramma aan te bieden. Hierdoor kan de instroom bij de politie worden verbeterd en het politieonderwijs mét behoud van kwaliteit effectiever en efficiënter worden ingericht. Bekijk ook de Veelgestelde vragen over dit project.

Tijdelijke BOA bevoegdheid van HTV studenten

Sinds 1 oktober 2012 is het mogelijk om bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag te doen voor een tijdelijke BOA bevoegdheid van HTV studenten. In bijgaand artikel staat beschreven onder welke voorwaarden dat kan en hoe te handelen. Let wel: Het is de werkgever die de aanvraag moet doen!

Tussenrapportage VESPORO

De werkgroep Monitoring en Evaluatie VESPORO heeft de tussenrapportage over het schooljaar 2012-2013 opgeleverd. Studenten worden gevolgd vanaf de instroom in het HTV-Politietraject t/m diplomering bij de PA. In deze tussenrapportage worden de onderzochte onderdelen vergeleken met die van het eerste jaar. Alle deelnemende ROC’s hebben de rapportage ontvangen en beschikken ook over de cijfers van de eigen organisatie.

Landelijke Informatiedag Vesporo 2014

De projectgroep Versterking Samenhang Politieonderwijs Regulier Onderwijs (VESPORO) organiseerde op 5 februari 2014 een landelijke informatiebijeenkomst.

Presentaties

Onderstaand een aantal presentaties van die dag.

Programma van Toetsing en Afsluiting en examenplan

De werkgroep Examinering ontwikkelde voor de examinering van het doorstroomprogramma HTV-Politie een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en een examenplan. De deelnemers aan het VESPORO-traject moeten het examenplan opnemen in hun Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Werving en Selectie

Om kandidaten te selecteren voor de opleiding HTV-Politie of HTV moet er een intake plaatsvinden. Zie hiervoor onderstaande bijlagen.  

De intake wordt afgenomen onder verantwoording van het ROC. De werkgroep is gevraagd om een aantal producten te ontwikkelen die door ieder ROC, ongeacht locatie, uitgevoerd kan worden. Om de intake HTV-Politie nauwkeurig te kunnen monitoren en evalueren vragen wij u om allemaal de producten van de werkgroep Werving en Selectie te gebruiken.  

U blijft vrij om producten die u eventueel zelf heeft ontwikkeld naast die van de werkgroep te gebruiken.

Examinering

Voor informatie over examinering verwijzen wij u naar de website van de Exameninstelling Toezicht en Handhaving ( ExTH).

Praktijkwerkboek HTV

Speciaal voor deelnemers van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) heeft ECABO een praktijkwerkboek HTV ontwikkeld. Dit in nauwe samenwerking met scholen, gemeentes, politie, Centraal Justitieel Incassobureau, Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor deelnemers die het politieprogramma volgen bestelt u het praktijkwerkboek HTV/Politie met extra opdrachten. Zie www.smarteducationaltools.nl

Officiële documenten

Nieuwsbrieven

 

Verslagen en presentaties VESPORO

Lees alle verslagen en bekijk de presentaties van de landelijke VESPORO bijeenkomsten

Als korps erkend leerbedrijf worden?

Neem contact op met Ton in 't Hout, Adviseur beroepsonderwijs, 06 171 010 72.

Voor algemene informatie zie Leerbedrijf worden.