Subsidieregeling praktijkleren

Op 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014.

Doel

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Voor wie

Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij binnen een van de volgende categorieën begeleiding bieden:
• Vmbo Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo
• Mbo Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat
• Hbo en Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) (zie voor de voorwaarden onderstaande link)

Werkgevers

De werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Ook als een leerling, deelnemer, student, promovendus of toio stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft dus geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

Hoe wordt het Subsidiebedrag berekend?

Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Uitvoering en controle

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (het voormalige Agentschap NL) voert de regeling uit. De aanvraag kan digitaal worden ingevuld en het bedrijf heeft geen andere gegevens nodig voor de aanvraag dan nu al in bezit zijn zoals de praktijkleerovereenkomst. In de controle- en handhavingsfunctie zal de Rijksdienst voor ondernemend Nederland controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Subsidieregeling praktijkleren

Trainingen voor praktijkopleiders

Beter worden in uw vak als praktijkopleider? Volg een training bij ECABO.