Doorstroom mbo-hbo

Doorstroom mbo-hbo

Goede doorstroom vergroot de kans dat studenten hun hogeschoolopleiding daadwerkelijk afmaken, ook als ze die volgen in combinatie met een baan. Daarmee wordt het opleidingsniveau van de beroepsbevolking verhoogd. ECABO zet zich op tal van terreinen in voor een goede aansluiting tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

In samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven wordt getracht de inzet van duale trajecten in het hbo te stimuleren. ECABO kiest bewust voor het vormgeven van leertrajecten waarmee de behoeften aan hoogopgeleiden voor straks én bekwame medewerkers voor nu het beste kunnen worden ingevuld.

Associate degree

Uw mbo-leerling op niveau 4 is ambitieus, maar wil geen vierjarige hbo-opleiding? Dan is de Associate degree precies iets voor hem; een hbo-diploma binnen twee jaar.

Wettelijk geldig diploma

De Associate degree (Ad) is een hbo-opleiding van twee jaar. Na afronding krijgt de student een wettelijk geldig diploma. De Ad (NQF5) vult het gat dat Europees gezien in Nederland tussen het mbo (NQF4) en hbo (NQF6) ligt. Met een Ad op zak kan de student doorstromen naar een bij de Ad behorende bacheloropleiding om een bachelordiploma te halen. Ook nadat hij een aantal jaar gewerkt heeft.

Vraag vanuit bedrijfsleven

Vraag naar mensen met een Associate degree is er. Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat ruim de helft van de bedrijven toekomstige functies heeft die aansluiten bij een graad tussen mbo en volledig hbo. Lees ook het bericht over de behoefte van de Associate Degree.

Voordelen van een Associate degreeDoorleren als mbo-leerling


Doorleren als werknemer


Het Associate-degreeprogramma

In-, door- en uitstroom van vmbo, mbo, Ad en hbo

Met welke groepen deelnemers heeft het vmbo, mbo, de Ad en het hbo in het ECABO domein te maken? Hoeveel gediplomeerden stromen jaarlijks vanuit deze opleidingen in op de arbeidsmarkt?
Hoe is de doorstroom tussen de verschillende opleidingen?

Doorstroom vmbo-mbo

Lees hier alles over doorstroom vmbo-mbo.

Ondersteuning doorstroom mbo-hbo

ECABO biedt onder andere de volgende ondersteuning aan scholen en bedrijven:

Handige links

Meer informatie over doorstroming

Neem contact op met Lourens Boeder, projectleider beroepskolom. 033 - 750 10 21 of diensten@ecabo.nl

Associate degree op Rijksoverheid.nl

Meer informatie over de Associate degree vindt u op Rijksoverheid.nl.