Doorstroom vmbo-mbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is het fundament van het mbo. Doorstroom vmbo-mbo

De overstap tussen vmbo en mbo is een cruciaal moment in het leven van een leerling, want een goede aansluiting kan bepalend zijn voor het succes van zijn of haar opleiding. Meerdere factoren spelen daarbij een rol, en bij elk daarvan zet ECABO zich in om het succes van het beroepsonderwijs te vergroten.

ECABO en de doorlopende leerlijn vmbo-mbo2 (VM2)

Neemt u deel aan het experiment vmbo-mbo2? Of wilt u buiten het experiment om een doorlopende leerlijn vmbo-mbo opzetten? Dan kan ECABO u daarbij ondersteunen. Onze adviseurs kunnen u alles vertellen over beroepspraktijkvorming, stagebedrijven in uw regio en over de kwalificatiedossiers van het mbo in de economisch-administratieve, de ICT en de orde- en veiligheidsberoepen. Verder verzorgen wij workshops en trainingen over competentiegericht leren, examineren en begeleiden van leerlingen. Wij gaan graag de samenwerking met u aan om de doorlopende leerlijn op te zetten en de uitval in het onderwijs te bestrijden!

ECABO's instroomadviezen

Aanvullend op de wettelijke doorstroomregeling treft u hieronder de instroomadviezen van ECABO aan. Deze adviezen zijn zo opgesteld dat ze een optimale doorstroom bevorderen.

Sector Wettelijke doorstroomeisen Inhoudelijke aansluiting vmbo-mbo
Secretariële beroepen pdf pdf
Financiële beroepen pdf pdf
Commercieel pdf pdf
Bank- en verzekeringswezen pdf pdf
ICT pdf pdf
Juridisch pdf  
Informatiedienstverlening pdf  
Orde en Veiligheid pdf pdf
Kunst pdf pdf

In-, door- en uitstroom van vmbo, mbo, Ad en hbo

Met welke groepen deelnemers heeft het vmbo, mbo, de Ad en het hbo in het ECABO domein te maken? Hoeveel gediplomeerden stromen jaarlijks vanuit deze opleidingen in op de arbeidsmarkt? Hoe is de doorstroom tussen de verschillende opleidingen? Bekijk dit op

Doorstroom mbo-hbo

Lees ook alles over de doorstroom mbo-hbo

Handige links

Meer informatie over doorstroming

Neem contact op met Lourens Boeder, projectleider beroepskolom. 033 - 750 10 21 of doorstroom@ecabo.nl

Mbowijzer.nl

Welk beroep past bij jou?
Kijk op mbowijzer.nl om te zien wat bij je past.